Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wszystko o ciasteczkach.

S1000-DUO - regulator węzła cieplnego

S1000-DUO - regulator węzła cieplnego
Producent:
FRISKO
W magazynie:
jest

brutto: 5535.00 zł
netto: 4500.00 zł

Plik produktu: 282-S1000-DUO_v2.pdf

Atrybuty produktu

Montaż szyna DIN 35mm, złącza rozłączne
Wyświetlacz Graficzny 128x64
Komunikacja Port LAN - Protokół Modbus TCP
2 porty RS485 - Protokół Modbus RTU
Port M-Bus - Protokół M-
S1000-DUO jest nowoczesnym regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania typowym, jedno, dwu, lub trzyfunkcyjnym węzłem cieplnym. Wyboru układu technologicznego dokonuje się parametrami w konfiguracji sterownika. Poniżej przedstawiono poglądowe schematy technologiczne najbardziej złożonych węzłów oraz odpowiadające im nastawy parametrów konfiguracyjnych. Każdy z poniższych układów można uprościć wyłączając w konfiguracji obsługę danego obwodu węzła (CO, CWU, cyrkulacji CWU lub CT). Wszystkie czujniki temperatury muszą być z elementem pomiarowym Pt1000. Obsługa czujników na powrotach, w punktach: TpowSiec, TpowCO, TpowCWU, TpowCCW, TpowCT jest opcjonalna. Przetworniki ciśnienia p_SiecPow, p_SiecZas, p_CO, p_CWU i p_CT muszą posiadać napięciowy sygnał wyjściowy 0-10V i zakres przetwarzania 0‑6bar, 0‑10bar, 0-16bar lub 0‑25bar. Obsługa każdego z przetworników jest opcjonalna. Pomiar ciśnienia w obwodzie CT jest dostępny tylko, gdy nie obsługujemy pomiaru ciśnienia na zasilaniu sieci MPEC.

Każdy z siłowników zaworów ZCO, ZCWU i ZCT może być ze sterowaniem 3‑punktowym lub analogowym 0-10V lub 2-10V.

Regulator posiada 10 napięciowych wejść binarnych co umożliwia między innymi podłączenie sygnałów awarii każdej z pomp ( PCO, PCWU, PCCW i PCT) oraz sygnałów zadziałania termostatu STB każdego z obwodów ( STB CO, STB CWU i STB CT).

 

Obsługiwany układ technologiczny dla nastaw:

ObslugaCO=Tak

ObslugaCWU=BezBufora

ObslugaCCW=PccwDoWym

ObslugaCT=CT

 


 

Obsługiwany układ technologiczny dla nastaw:

ObslugaCO=Tak

ObslugaCWU=Stabiliz

ObslugaCCW=PccwDoWym

ObslugaCT=CT

 

 

 

 

Obsługiwany układ technologiczny dla nastaw:

ObslugaCO=Tak

ObslugaCWU=Bufor1cz (wymagany 1 czujnik temperatury bufora) lub ObslugaCWU=Bufor2cz (wymagane 2 czujniki temperatury bufora)

ObslugaCCW=PccwDoBuf

ObslugaCT=CT

 

 

 Obsługiwany układ technologiczny dla nastaw:

ObslugaCO=Tak

ObslugaCWU=Bufor1cz (wymagany 1 czujnik temperatury bufora) lub ObslugaCWU=Bufor2cz (wymagane 2 czujniki temperatury bufora)

ObslugaCCW= PccwDoWym

ObslugaCT=CT

 

 

 


Obsługiwany układ technologiczny dla nastaw:

ObslugaCO=Tak

ObslugaCWU=BezBufora

ObslugaCCW=PccwDoWym

ObslugaCT=1stCWU

 

 

 

 

Obsługiwany układ technologiczny dla nastaw:

ObslugaCO=Tak

ObslugaCWU=Stabiliz

ObslugaCCW=PccwDoWym

ObslugaCT=1stCWU

 

 

 

 

Obsługiwany układ technologiczny dla nastaw:

ObslugaCO=Tak

ObslugaCWU=Bufor1cz (wymagany 1 czujnik temperatury bufora) lub ObslugaCWU=Bufor2cz (wymagane 2 czujniki temperatury bufora)

ObslugaCCW=PccwDoBuf

ObslugaCT=1stCWU

 

 

 Obsługiwany układ technologiczny dla nastaw:

ObslugaCO=Tak

ObslugaCWU=Bufor1cz (wymagany 1 czujnik temperatury bufora) lub ObslugaCWU=Bufor2cz (wymagane 2 czujniki temperatury bufora)

ObslugaCCW= PccwDoWym

ObslugaCT=1stCWU

 

 

 


Podstawowe funkcje sterownika  


 • Tryb pracy Zima/Lato wybierany ręcznie lub automatycznie w funkcji temperatury lub daty.
 • Regulacja pogodowa w obwodzie CO realizowana w oparciu o obliczeniową średnią temperaturę zewnętrzną, krzywą wybieraną z rodziny charakterystyk pogodowych oraz zadaną komfortową lub ekonomiczną obliczeniową temperaturę wewnętrzną.
 • Regulacja pogodowa w obwodzie CO realizowana w oparciu o obliczeniową średnią temperaturę zewnętrzną oraz dwie (komfortową i ekonomiczną) 6-punktowe krzywe grzania definiowane przez użytkownika.
 • Stałowartościowa regulacja w obwodzie CO realizowaną w oparciu o dwie temperatury zadane - komfortową i ekonomiczną.
 • Regulacja prognozowa w obwodzie CO realizowana w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej (wymagane podłączenie sterownika do sieci LAN z dostępem do Internetu oraz Nadrzędnego Systemu Informatycznego NSI).
 • Obliczeniowa średnia temperatura zewnętrzna wyliczana z uwzględnieniem stałej budynku oraz wpływu bieżącej zmierzonej temperatury zewnętrznej.
 • Program tygodniowy dla obwodu CO umożliwiający zadeklarowanie niezależnie dla każdego dnia tygodnia trzech przedziałów czasowych w których obowiązuje zadana temperatura komfortowa (poza przedziałami obowiązuje zadana temperatura ekonomiczna - obniżona).
 • Program Ferie obowiązujący dla całej instalacji (definiowane dwa okresy ferii, wyznaczone w oparciu o daty rozpoczęcia i zakończenia, z niezależnymi trybami pracy dla każdego z nich).
 • Cztery tryby pracy obwodu CO: praca według programu tygodniowego, praca z zadaną komfortową, praca z zadaną ekonomiczną lub praca w trybie ochrony antyzamarzaniowej.
 • Funkcja ograniczania mocy chwilowej obwodu CO realizowana w oparciu o odczyt danych z licznika ciepła (wymagany licznika ciepła z modułem komunikacyjnym M-Bus).
 • Regulacja temperatury na zasilaniu obwodu CO w oparciu o algorytm PI.
 • Obsługa siłownika zaworu regulacyjnego CO ze sterowaniem 3-punktowym lub analogowym 0‑10V (2‑10V).
 • Kontrola zadziałania termostatu STB w obwodzie CO.
 • Kontrola pracy (awarii) pompy obiegowej CO.
 • Kontrola minimalnego ciśnienia w instalacji CO.
 • Obsługa obwodu CWU w konfiguracji z buforem (z jednym lub dwoma czujnikami temperatury bufora), ze stabilizatorem CWU lub bezpośredniego.
 • Trzy tryby pracy z priorytetem obwodu CWU nad obwodami CO i CT (bezwzględny, częściowy redukujący zasilanie CO do wartości ekonomicznej oraz automatyczny z ustawianym maksymalnym wpływem obwodu CWU na zadane temperatury zasilania CO i CT).
 • Funkcja ograniczająca maksymalny czas ładowania bufora CWU przy pracy z aktywnym priorytetem CWU.
 • Funkcja zmiany strefy ładowania bufora (aktywna dla układu z dwoma czujnikami temperatury w buforze CWU).
 • Funkcja porannego ładowania bufora przed szczytem zapotrzebowania na ciepło przez węzeł.
 • Zadana komfortowa i ekonomiczna temperatura CWU.
 • Program tygodniowy dla obwodu CWU umożliwiający zadeklarowanie niezależnie dla każdego dnia tygodnia trzech przedziałów czasowych w których obowiązuje zadana temperatura komfortowa (poza przedziałami obowiązuje zadana temperatura ekonomiczna - obniżona).
 • Funkcja dezynfekcji obwodu CWU realizowana cyklicznie w wybranym dniu tygodnia lub załączana ręcznie przez użytkownika.
 • Regulacja temperatury na zasilaniu obwodu CWU w oparciu o algorytm PID.
 • Obsługa siłownika zaworu regulacyjnego CWU ze sterowaniem 3-punktowym lub analogowym 0‑10V (2‑10V).
 • Kontrola zadziałania termostatu STB w obwodzie CWU.
 • Kontrola pracy (awarii) pompy ładującej bufor CWU.
 • Kontrola minimalnego ciśnienia w instalacji CWU.
 • Kontrola minimalnej temperatury na zasilaniu CWU.
 • Obsługa obwodu cyrkulacji CWU z pompą podłączoną do wymiennika CWU lub do bufora.
 • Sterowanie pracą pompy cyrkulacji CWU czasowe (cykliczne, definiowane czasy pracy i postoju pompy) lub zależnie od temperatury na powrocie z cyrkulacji. Sterowanie cyrkulacją synchronizowane z CWU lub niezależne.
 • Kontrola pracy (awarii) pompy cyrkulacji CWU.
 • Obsługa obwodu grzewczego pracującego jako niezależny obwód ciepła technologicznego CT lub jako pierwszy stopień CWU.
 • Regulacja pogodowa w obwodzie CT realizowana w oparciu o temperaturę zewnętrzną oraz 6‑punktową krzywą grzania definiowaną przez użytkownika.
 • Stałowartościowa regulacja w obwodzie CT.
 • Praca obwodu CT uzależniona od stanu wejścia binarnego sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło (funkcjonalność ta umożliwia sprzężenie obwodu CT z automatyką zasilanych przez CT instalacji grzewczych, np. central wentylacyjnych czy AGW).
 • Regulacja temperatury na zasilaniu obwodu CT w oparciu o algorytm PI.
 • Obsługa siłownika zaworu regulacyjnego CT ze sterowaniem 3-punktowym lub analogowym 0‑10V (2‑10V).
 • Kontrola zadziałania termostatu STB w obwodzie CT.
 • Kontrola pracy (awarii) pompy obiegowej CT.
 • Kontrola minimalnego ciśnienia w instalacji CT.
 • Funkcja ograniczania temperatury powrotu do sieci realizowana w oparciu o temperaturę zewnętrzną oraz dwupunktową krzywą powrotu (dodatkowo niezależne ograniczenie na czas grzania CWU).
 • Priorytet ochrony powrotu z ustawianym maksymalnym wpływem powrotu na zadane temperatury zasilania obwodów CO, CWU i CT).
 • Kontrola minimalnego ciśnienia w instalacji po stronie sieci.
 • Funkcja ochrony przed zakleszczaniem pomp i zaworów.
 • Funkcja ochrony antyzamarzaniowej (dwa poziomy ochrony).
 • Wejście binarne do sygnalizacji "dowolnej" awarii (np. obecności wody na podłodze w węźle itp.).
 • Rozbudowana diagnostyka instalacji (między innymi możliwość podłączenia sygnałów awarii pompy, zadziałania STB, kontrola pracy czujników, kontrola granicznych parametrów temperatury zasilania każdego z obwodów grzewczych).
 • Funkcja managera konfiguracji umożliwiająca zapis (odczyt) konfiguracji sterownika na Pendrive i jej przeniesienie na inny sterownik takiego samego węzła, skracając znacznie proces uruchamiania węzła lub wymiany sterownika.
 • Graficzny wyświetlacz.
 • Odczyt na ekranie mierzonych temperatur, ciśnień oraz stanu wejść binarnych.
 • Trzy poziomy dostępu do parametrów sterownika.
 • Funkcja testu wyjść umożliwiająca sprawdzenie połączeń elektrycznych obwodów sterowania.
 • Funkcja odczytu stanu wyjść sterownika.
 • Wbudowany zegar czasu rzeczywistego RTC.
 • Dwa porty COM1 i COM2 typu RS485 z zaimplementowaną obsługą Modbus RTU.
 • Port ethernetowy z zaimplementowaną obsługą Modbus TCP.
 • Port M-Bus do odczytu danych z licznika ciepła CO.
 • Port USB.

Sklep internetowy Shoper.pl